El pla d’ocupació va destinat a persones en situació d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació; persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania; dones en situació d’atur i en situació de violència masclista; dones en situació d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació; persones més grans de 52 anys que estiguin en situació d’atur, i persones que no s’identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques i que estiguin a l’atur.

A través del pla, s’ofereixen 73 llocs de treball, amb una durada de 12 mesos a jornada completa, d’ordenances, peons de civisme, peons d’oficis, encarregats i encarregades i personal tècnic auxiliar.

En el procés de selecció tenen caràcter preferent les dones que siguin mares de famílies monoparentals, les persones de 45 anys o més i les persones que no tinguin la cotització suficient perquè se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l’edat ordinària de jubilació.

El període d’inscripció estarà obert fins al 13 de setembre a les 14 hores. Es poden consultar les places, les seves funcions i com fer la sol·licitud a la seu electrònica, https://seuelectronica.l-h.cat, apartat Borses i plans d’ocupació.

Per inscriure’s en aquest pla d’ocupació, les oficines de treball de la Generalitat, situades a L’Hospitalet, enviaran a les persones que puguin complir requisits una carta amb les característiques i condicions del pla d’ocupació. Si no es rep la carta, però es considera que es poden complir els requisits, es pot escriure un correu per cursar la corresponent sol·licitud a les oficines de treball de la Generalitat.