L’Ajuntament convoca dues beques de formació en la recerca per promoure l’estudi de la ciutat en el camp de les ciències socials. En aquesta 38a edició, les dues beques s’atorgaran a projectes de recerca científica en qualsevol eix temàtic relacionat amb la ciutat de L’Hospitalet.

Coordinades pel Museu de L’Hospitalet, les beques estan adreçades a persones amb llicenciatura o grau universitari relacionats amb les ciències socials. L’import destinat a cadascuna de les dues beques és de 5.000 euros. El termini de presentació de sol·licituds a través de la seu electrònica de l’Ajuntament finalitza el 14 de desembre.

L’avaluació de les persones candidates serà efectuada per un jurat presidit pel cap de Patrimoni Cultural, un perfil tècnic de l’Ajuntament de L’Hospitalet relacionat amb la matèria, dos tècnics del Servei de Cultura i la persona responsable del programa Beques L’Hospitalet.

El jurat nomenarà els tutors i les tutores que assessoraran les persones beneficiàries de les beques i que supervisaran el seguiment del projecte. El jurat podrà declarar les beques desertes si considera que cap dels projectes presentats assoleix una qualitat mínima i suficient.

El termini per lliurar els treballs de recerca és de sis mesos a partir del dia de signatura de l’acceptació de les beques per les persones beneficiàries.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 14 de desembre.

Bases convocatòria