La xarxa pedalable de la ciutat continua creixent. Durant aquest 2023 es duran a terme les obres per implementar nous carrils bici segregats sobretot al Districte econòmic i les zones industrials però també a altres vies de la ciutat. 

El carrer de Pablo Iglesias ja compta amb un nou carril bici segregat. És la primera via on han començat els treballs per completar la xarxa pedalable que incidiran sobretot al Districte econòmic i les zones industrials però també altres vies de la ciutat.

Incrementarem de manera considerable els quilòmetres de carrils bici a la ciutat. Inicialment, hem començat en els àmbits industrials i a partir d’aquí anirem pujant i anirem incorporant trams en tota la ciutat”, ha explicat el primer tinent d’alcaldia Francesc Belver.

La implantació de carrils bici en aquestes vies comportarà una reconfiguració de l’espai de calçades i voreres la calçada, la instal·lació de separadors per crear itineraris segurs i l’adaptació de la senyalització.

Aquests nous carrils bici segregats donaran continuïtat a la xarxa bàsica que es va dur a terme en una primera fase l’any 2020 en diversos eixos de la ciutat quan ja es van habilitar nous carrils bici segregats i carrils d’ús compartit amb vehicles motoritzats en vials pacificats.

El projecte està cofinançat amb fons europeus Next Generation destinats a combatre l’emergència climàtica i té un cost d’1,7 milions d’euros i un període d’execució de 10 mesos.