Les obres de construcció del Mercat de la Florida han començat. Les primeres actuacions que s’estan duent a terme són la delimitació del perímetre i el desviament de diferents serveis. Per primera vegada, s’instal•laran sensors per controlar la pols, les vibracions i el soroll i intentar minimitzar-los per evitar excessives molèsties als veïns.

Les obres del Mercat de la Florida ja són una realitat. Han passat més de tres anys des que es va enderrocar l’antic equipament i les parades es van traslladar de forma provisional a un envelat. L’obra que ara comença és de gran envergadura, es perllongarà durant 31 mesos i s’ha adjudicat a l’empresa Ferrovial Agroman, SA, per un import de 14,8 milions d’euros.

“El Mercat de la Florida és un projecte molt desitjat i molt debatut. L’Ajuntament ha treballat amb els veïns i els paradistes per informar del calendari de l’obra, de com pot afectar i de les mesures que es prendran per evitar al màxim les molèsties”, ha explicat el tinent d’alcalde d’Espai Públic, Francesc Josep Belver.

Per primera vegada, l’Ajuntament instal•larà un sensors que mesuraran les partícules en suspensió per saber en tot moment el nivell de pols que provoca l’obra. Els sensors també analitzaran el soroll i les vibracions.

D’altra banda, prèviament a l’inici de les obres, un tècnic municipal inspeccionarà els habitatges dels edificis de l’entorn del mercat, als carrers Castellvell, Sevilla i Enginyer Moncunill, per elaborar un informe en el qual s’especifica l’estat actual de cada pis per, un cop acabada l’obra, veure si hi ha hagut alguna afectació. Els informes es lliuraran a la comunitat de propietaris de cadascun dels edificis afectats.

Talls de trànsit i desviaments

El gran abast de les obres afectarà, en diferents fases, la circulació de vehicles per la zona. En un primer moment, es talla al trànsit el carrer de Castellvell. Segons Francesc Josep Belver, s’aprofitarà per millorar el clavegueram d’aquest carrer.

D’aquí a unes setmanes, es tallarà el trànsit de l’avinguda Primavera, entre els carrers Pedraforca i Enginyer Moncunill, que afectarà la línia LH1 d’autobusos, ja que se suprimiran les parades de l’avinguda Primavera.

El desviament del trànsit es farà per l’avinguda Masnou i el carrer Florida, des del carrer San Rafael, que ja compten amb parades d’autobús de la línia LH1. Els vehicles que baixin pel carrer Primavera seran desviats pel carrer Pedraforca, Bòbiles i Enginyer Moncunill per reincorporar-se a l’avinguda Primavera o continuar fins a l’avinguda Masnou.

Mercat, aparcament, supermercat i serveis

L’obra del Mercat de la Florida suposa la construcció d’un edifici de 18.000 metres quadrats. Tindrà dues plantes soterrànies, on s’ubicarà un aparcament i la zona de serveis del mercat. Es superfície comptarà amb tres plantes: una per al mercat, una per al supermercat (un establiment de la cadena Mercadona) i una per a serveis per al barri.