S’han iniciat les actuacions pel tractament amb insecticides contra les paneroles a les zones de clavegueram que s’estendran fins a mitjans de juny. La campanya continuarà al setembre amb una actuació de reforç.

L’empresa que fa el control de plagues realitza un tractament sistemàtic contra les paneroles amb pintura insecticida. S’actuarà en 3.142 pous de clavegueram de la ciutat durant una cinquantena de jornades de treball. Els pous tractats s’identifiquen amb un adhesiu.

Quan es fa la desinsectació també es revisa l’estat dels esquers senyalitzats en el sí de la campanya de tractament de rosegadors per poder determinar en quins pous hi ha hagut moviment d’aquests animals. Els focus d’insectes també es poden detectar a l’interior de les finques o bé als claveguerons particulars que corresponen a les comunitats de veïns que han de gestionar les mesures escaients per evitar plagues.

Cal netejar anualment, com a mínim, les arquetes interiors i portar a  terme les tasques necessàries de conservació i manteniment de les parts comunes de les finques i també si s’escau, es contracta una empresa que pugui controlar les plagues.

Si hi ha sospita de proliferació de paneroles als espais públics, es pot contactar amb Salut Ambiental, a través de:

  • L’Aplicació L’H Ben Fet. S’ha de deixar un número de telèfon on es pugui mostrar la incidència. Es pot descarregar des del catàleg d’aplicacions de l’Ajuntament, https://www.l-h.cat/apps i des de les plataformes de descàrregues de les versions iOS i Android.
  • Telèfon d’Informació ciutadana de L’Hospitalet: 010 o el 900 100 277, si és des de fora de L’Hospitalet.
  • El TIC (telèfon d’incidències de convivència i civisme): 93 402 94 44
  • Servei de Salut Ambiental: 93 403 29 16
  • Regidories de districte.