Aquesta setmana, L’Hospitalet inicia una campanya per actualitzar el cens de guals i locals comercials de la ciutat situats en planta baixa. S’elaborarà un mapa de les activitats comercials de la ciutat que permetrà una planificació més eficient dels serveis municipals.

Per dur a terme la tasca, 37 agents de territori s’han desplegat per la ciutat. Formen part del Pla local d’ocupació de la Xarxa de Governs Locals, finançat per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.

De juliol a desembre, els agents recorreran els carrers de la ciutat per desenvolupar labors d’inspecció i actualitzar la informació dels locals comercials, en funció de si es destinen a habitatge o a activitat econòmica.

Ho fan mitjançant una inspecció ocular i una entrevista amb els propietaris dels locals comercials, a qui requereixen la documentació necessària per acreditar l’activitat que s’hi desenvolupa.

En el cas dels guals, es comprova que el gual està vigent, i també es revisa si la senyalització, la pintura i les mides són les correctes i si els rebaixos compleixen la normativa.

Els agents compten amb un telèfon mòbil per introduir les dades a l’app GeoInventari, una aplicació desenvolupada per l’Ajuntament, mentre que un segon equip de treball rep i processa les dades.

Amb aquesta campanya, es disposarà d’un mapa actual de les activitats comercials que es duen a terme a la ciutat, que permetrà actualitzar les bases de dades tributàries, així com planificar de forma més eficient els serveis municipals que es deriven de l’activitat: la recollida selectiva de residus i els serveis de neteja. D’altra banda, es tracta d’una eina essencial per poder prendre futures decisions per optimitzar l’eficàcia i millorar els serveis a la ciutadania.