Del 24 al 30 de maig es pot formalitzar la preinscripció per als cicles de grau mig i grau superior de Formació Professional. Enguany, el Departament d’Educació ha introduït un seguit de canvis en l’assignació de les places per afavorir la continuïtat educativa en els ensenyaments postobligatoris i evitar l’abandonament prematur.

  • Com a novetats més destacades, cal remarcar que les places d’FP, tant als cicles mitjans com als superiors, s’assignen segons la nota, no per l’ordre de petició. D’aquesta manera, el sistema d’ordenació i matrícula s’assimila a l’àmbit universitari i s’afavoreix les persones amb millors qualificacions.
  • Un altre dels canvis en la preinscripció d’enguany és que s’incrementa notablement la reserva de places pels alumnes que provenen d’FP, tant al grau mitjà com al superior. Aquest augment en la reserva suposa equilibrar les condicions entre l’alumnat graduat en ESO i batxillerat i els tècnics d’FP, possibilitant que els titulats de formació professional tinguin similars possibilitats d’obtenir plaça que els d’ESO i batxillerat.

Fases d’assignació de places

Per primera vegada, les fases en l’assignació de places es distribueixen en només dues tandes:

  1. En la primera tanda només es matricula l’alumnat que ha obtingut plaça en la primera opció sol·licitada.
  2. En una segona tanda s’usen les places vacants per millorar l’assignació de la primera tanda. Es garanteix que, com a mínim, l’alumne mantingui la plaça obtinguda en el primer procés i, fins i tot, pugui accedir a la seva primera opció en cas que hi hagi vacants.

També, com a novetat, se suprimeix l’acte públic de gestió de la llista d’espera.

Un cop finalitzada la preinscripció, s’introduirà un període de repesca específic per a les persones que no han fet la preinscripció o no han obtingut cap plaça. Aquestes persones podran participar en un procés de darrera oportunitat, entre el 12 i el 16 de setembre, amb l’objectiu de frenar l’abandonament i afavorir la continuïtat educativa.

El calendari del procés de preinscripció a l’FP és el següent:

  1. Presentació de sol·licituds: Del 24 al 30 de maig.
  2. Matrícula primera assignació: GM del 17 al 22 de juliol; GS del 15 al 18 de juliol.
  3. Publicació segona tanda d’assignació GM: 31 juliol i GS: 30 juliol.
  4. Matrícula resta d’assignacions d’FP: Del 2 al 6 de setembre.

Al programa Aula L’H hem parlat amb tres alumnes que cursen diversos cicles a centres de L’Hospitalet per conèixer la seva experiència i com valoren la Formació Professional.

Aula L’H 22 de maig

L’oferta de L’Hospitalet

A L’Hospitalet no hi ha novetats destacables pel que fa a l’oferta per al curs 2024-2025. Podeu consultar la llista complerta de tots els cicles i els grups que s’ofereixen a la ciutat en aquesta llista en PDF.