El nou curs que comença a L’Hospitalet no segueix la tendència general de Catalunya de baixada del nombre d’alumnes. Per contra, a L’H aquest curs hi ha uns 200 alumnes més de 3 a 16 anys que el curs anterior. En total són 29.542.

Una dels factors que provoquen aquest augment d’alumnes en la creixent matrícula viva, és a dir, els alumnes que demanen plaça escolar fora del període ordinari. En aquests moments a la ciutat s’han rebut 876 sol•licituds fins al 31 d’agost: 539 per a segon cicle d’infantil i primària i 337 per a l’ESO. “A diferència d’altres llocs de Catalunya, a L’Hospitalet s’incorporen molts alumnes al llarg del curs”, ha dit l’alcaldessa Núria Marin, durant la visita a l’escola Lola Anglada.

Les novetats del curs estan relacionades amb aquest increment d’alumnes. Aquest curs hi ha 3 grups més d’I3 a les escoles Folch i Torres, Ramon y Cajal i Joaquim Ruyra, i un de menys a l’escola Josep Janés.

Les ràtios d’I3 seran superiors també a la mitja catalana. La ràdio de 20 alumnes per aula només serà possible als barris del Centre, Sant Josep, Sanfeliu, Bellvitge i Gornal. A la resta de barris la ràtio inicia a I3 serà de 22.

A més, aquestes ràtios es veuen modificades al llarg del curs per l’arribada de nous alumnes en matrícula viva. Cal recordar que l’any passat, al desembre, un cop començat el curs, es van haver d’obrir 5 nous grups d’infantil i primària per donar resposta a la matrícula viva.

Pel que fa a la secundària obligatòria, l’ESO, la novetat principal és que l’institut escola Puig i Gairalt completa tota la línia d’ESO amb l’arribada a quart curs dels dos grups de la primera promoció de secundària del centre.

Nous edificis

El curs comença amb moltes obres pendents: la nova escola Paco Candel, l’ampliació del Pere Lliscart, la millora de les escoles del pla d’urgència…

Una de les novetats del curs pel que fa a edificis és la instal•lació dels mòduls prefabricats de l’institut escola Maria Miret. Els mòduls, situats al carrer Goya, han d’acollir les aules d’infantil. Segons l’alcaldessa, “als mòduls encara li manquen alguns retocs””.

El curs 2023-2024, en dades

  • Aquest curs hi ha 19.740 alumnes de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària (3-12 anys).
  • 5.937 fan educació infantil, dels quals 1.861 comencen etapa a I3. 1.106 ho fan en centres públics, i 755,en centres concertats.
  • Educació primària (1r-6è). 13.803 alumnes, dels quals 8.365 en centres públics i 5.438 en centres concertats. Aquest curs no hi ha hagut cap variació del nombre de grups.
  • ESO (12-16 anys). 9.802 alumnes. 5.530 als centres públics, i 4.272,als concertats
  • 2.315 s’incorporen al primer de l’ESO. D’aquests, 1.262 cursen els estudis en centres públics, i 1.053, en centres concertats.
  • Matrícula viva. 876 sol•licituds fins al 31 d’agost. 539 per a segon cicle d’infantil i primària i 337 per a l’ESO.

Els temes pendents

Les altes ràtios i la matrícula viva que creix cada any fan palès que, com han denunciat sindicats i entitats del món de l’educació, a la ciutat hi ha un dèficit endèmic de places escolars que fan necessari la construcció de nous centres educatius.

El passat mes de juliol, la consellera d’Educació, Anna Simó, va declarar en el programa Aula L’H que caldrà buscar fórmules imaginatives i sumar esforços amb l’Ajuntament per trobar solucions. “Conec la ciutat i sóc conscient de les necessitats, i per mi no quedarà. Cal treballar conjuntament en planificar. Després ja vindran les limitacions, de pressupost, de solars, de calendari, però la voluntat de les dues administracions existeix”.

Per la seva banda, l’alcaldessa Núria Marín, ha recordat que s’han moltes coses que eren necessàries però que encara resten moltes pendents. “Espero i desitjo que, el més aviat possible, la consellera Anna Simó visiti la ciutat i que poguem abordar tots els temes pendents”, ha dit.

El pròxim 13 de setembre, el programa Aula L’H entrevistarà al tinent d’alcalde d’Educació, David Quirós, per tractar sobre l’inici de curs a la ciutat.