Els serveis municipals de neteja han encetat a Pubilla Cases, a la zona Nord de la ciutat, una campanya intensiva de reforç del manteniment de l’espai públic i la neteja a fons dels carrers de la ciutat.

Les actuacions de manteniment inclouen reparació i repintat d’elements diversos del mobiliari urbà, com cadires i pilones, repintat dels senyals de trànsit a la calçada, retirada d’enganxines dels pals dels fanals de la via pública, recobriment d’embornals i reparació de voreres, entre d’altres.

L’actuació serà integral i, a banda de manteniment, també es duran a terme les accions del programa Net i Polit, com neteja a fons de voreres i calçades i eliminació de pintades de les parets.

David Gómez Luque, tinent d’alcaldia de Manteniment i Serveis, ha assenyalat que “quan ja s’ha fet tota la tirada de tasques de manteniment més de via publica, doncs llavors s’acaba amb feines com les del Net i Polit d’abans, però ara és el final d’un procés que va molt més enllà”.

El disseny d’aquesta campanya de reforç del manteniment i la neteja de carrers ha tingut en compte tant les dades recollides a l’aplicació digital L’H Ben Fet, les instàncies a les regidories de districte com la interacció directa de la ciutadania.

El tinent d’alcaldia de Manteniment i Serveis ha explicat que amb aquestes dades “hem fet com una mena de mapes de calor per fer actuacions integrals a diverses zones”. L’Ajuntament recorda que les comunitats de propietaris poden autoritzar la neteja de pintades de les façanes i que el conjunt de la ciutadania té a l’abast el servei de recollida de mobles, tots dos gratuïts.

Aquestes actuacions intensives de manteniment i neteja viària, que també inclouen el verd urbà, les àrees d’esbarjo i zones de jocs infantils han començat a Pubilla Cases i Can Serra, però es faran a tota la ciutat. Al febrer, a la Florida i Les Planes, i al març arribaran a Collblanc i la Torrassa.