Dins del cicle Pessics de Ciència, aquest dimecres s’ha celebrat la conferència “La intel·ligència artificial per entendre la genètica”, a càrrec de l’investigador del Centre Nacional de Supercomputació de Barcelona, Jose Miguel Ramírez.

La Intel·ligència Artificial està revolucionant molts aspectes de la vida actual, i això inclou la manera que els investigadors fan ciència. La genètica és un camp que s’està beneficiant enormement de la IA.

La inteli·ligència artificial optimitza i redueix el temps de recerca. Estableix noves vies d’estudi, inviables per a la lògica humana. Millora la prevenció i detecció de malalties i augmenta la qualitat de l’atenció mèdica.

Jose Miguel Ramírez ha assenyalat que “el millor de la IA és que podem utilitzar moltíssimes dades que si nosaltres les miréssim no podríem entendre res i no podríem fer cap mena de predicció. Però la intel·ligència artificial pot aprendre coses que nosaltres no podríem i arrel d’això nosaltres podem interpretar coses gràcies a aquest ús”.

Comprendre la intel·ligència artificial

Segons Jose Miguel Ramírez, “hi ha tantíssimes dades amb què nosaltres no podríem arribar a cap conclusió, en canvi la IA, sí”. L’ús de la IA, a més de l’automatització de tasques, ajuda amb la planificació, el diagnòstic i el pronòstic de pacients, aconseguint que l’atenció mèdica sigui més eficient.

La integració de la IA a la medicina personalitzada ha obert noves vies per a la investigació i el desenvolupament de tractaments. Amb la capacitat d’analitzar grans quantitats de dades en poc temps, els algorismes d’IA poden identificar patrons i associacions subtils que altrament haurien passat desapercebuts.

Això ha portat al descobriment de nous biomarcadors, variants genètiques i dianes terapèutiques,  fent que les intervencions siguin més eficaces i precises.