La fase d’emergència del pla de sequera obliga ciutadans i administracions a noves restriccions per estalviar aigua. En aquest sentit, pel que fa als serveis municipals, com els equipaments esportius, i per a altres determinats usos, l’Ajuntament de L’Hospitalet ha adoptat un seguit de limitacions addicionals o complementàries que cal portar a terme fins que no reverteixi la situació.

Consum per habitant/dia

Els municipis afectats, entre ells L’Hospitalet, tenen una limitació de 200 litres de mitjana per habitant i dia, incloent activitats econòmiques i comercials. L’Hospitalet es troba molt per sota d’aquest consum per habitant i dia (segons els darrers registres a la ciutat es consumeix sobre 142 litres/habitant/dia). La Generalitat, però, recomana que pel que fa a la despesa de les llars, aquest se situï al voltant dels 90 litres per habitant i dia.

Les mesures de restricció del consum d’aigua decretades per l’Agència Catalana de l’Aigua, tant per a particulars com per als serveis municipals, afecten el reg de jardins, zones verdes i camps esportius amb gespa natural o artificial, l’ompliment i reompliment de piscines i la neteja amb aigua de carrers i vehicles, entre d’altres.

Les mesures que es fixen per a la ciutat

Neteja espai públic

Els serveis municipals continuaran fent la neteja de carrers com fins ara, amb aigua del freàtic. El 100 % dels serveis d’aiguabatre per netejar a pressió les voreres es fa amb aquestes aigüe, així com la neteja dels contenidors.

En cas de necessitat, l’Ajuntament té una reserva  de 390 m3/dia d’aigua regenerada procedent de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) del Prat per a la neteja de carrers i la neteja del clavegueram.

Reg a Parcs I Jardins

Queda prohibit el reg de parcs i jardins fins i tot amb aigua freàtica. A L’Hospitalet, es venia fent el reg del verd urbà amb un 50% del freàtic i un 50% d’aigua potable, aproximadament. El que sí que es permet és regar amb aigua del subsòl l’arbrat fins al límit que garanteixi la supervivència de cada exemplar.

El tinent d’alcaldia de Manteniment i Serveis, David Gómez, ha destacat que “en aquesta ciutat el 100% de la neteja viària ja es feia amb aigua del freàtic”. I ha afegit que “tenim potencial per ampliar aquesta xarxa d’aigua freàtica, com passarà en el desenvolupament de la Granvia, que ha de permetre un altre punt de captació”.

Piscines, poliesportius municipals i camps esportius

Es permet reomplir parcialment les piscines cobertes que estiguin al cens d’equipaments esportius, així com les descobertes que durant tot l’any tinguin ús per a pràctica esportiva federada, sempre que disposin de sistema de recirculació d’aigua.

A canvi, però, per compensar el consum d’aigua, a cadascuna de les instal·lacions se n’haurà de reduir el consum d’aigua a través del tancament parcial de les dutxes, si bé cada instal·lació decidirà quina mesura prendre.

El tinent d’alcaldia, David Gómez, ha assenyalat que en el marc del decret de la Generalitat, el Consistori de la ciutat “té clar el caràcter terapèutic de les piscines i mirarem de defensar aquest ús per garantir els interessos dels nostres ciutadans”.

Aquesta limitació no afecta al reompliment de les piscines d’ús terapèutic en hospitals i residències.

Altres mesures per a les instal·lacions municipals

Es contempla la reducció de la pressió d’entrada d’aigua de xarxa a través de la instal·lació d’elements de regulació de pressió automatitzats.

També es fixa el tancament de les saunes humides, les zones d’hidromassatge, les dutxes biotèrmiques i les fonts i els cubs de gel dels poliesportius municipals que tinguin serveis de wellness.

L’Ajuntament planifica generar un pla d’inversions en equipaments esportius dirigits a la reducció i la reutilització del consum de l’aigua i l’aprofitament per a reg i fluxos de wc, que permeti finalitzar els processos duts a terme fins a l’actualitat en la reutilització de l’aigua de les dutxes netes i neteges de filtració de piscines.

Pel que fa al manteniment de gespa amb usos esportius, el camps d’esports de gespa natural o artificial es podran regar sempre que sigui amb aigua regenerada o freàtica i que s’apliquin mesures d’estalvi addicionals per compensar en els serveis de dutxes. L’Hospitalet ja va prendre fa un temps la decisió de suspendre el reg dels camps municipals de futbol de gespa artificial de la ciutat i gestionarà el reg amb aigua freàtica dels camps amb gespa natural.

Altres mesures

Queda prohibida també la neteja de qualsevol tipus de vehicle, excepte si es fa en establiments comercials que comptin amb sistemes de recirculació de l’aigua.

També queden prohibits tots els actes públics o privats que comportin aigua, com pistes de gel, festes de l’escuma i altres jocs o activitats lúdiques amb aigua. I es mantenen tancades les fonts ornamentals del municipi.

Aposta per la sostenibilitat

L’Hospitalet disposa d’una xarxa d’hidrants per aprofitar l’aigua freàtica que en condicions normals aniria al clavegueram. Es tracta de la reutilització de més de 200.000 m3 d’aigua de mitjana anual que es filtra als túnels de l’L1 del metro i alimenta els dipòsits del parc de la Torrassa, els jardins de Tecla Sala, el parc de la Cabana i el parc de les Planes. El mateix passa amb les aigües freàtiques dels túnels de FGC, també amb una mitjana d’uns 200.000 m3 anuals d’aigua.