L’AMB ha presentat la Xarxa Metropolitana de Patrimoni un conjunt d’11 actuacions de rehabilitació en edificis i parcs públics que pretenen recuperar i rehabilitar el patrimoni cultural i industrial de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Entre totes les actuacions es troben la rehabilitació que es duu a terme al parc de Can Buxeres, que ara és més accessible, té més bona il·luminació i els elements arquitectònics patrimonials han estat renovats. 

Aquestes intervencions permeten recuperar i rehabilitar el patrimoni cultural i industrial. S’ha creat una xarxa que dona valor a importants béns patrimonials industrials i culturals de l’àrea metropolitana de Barcelona i que alhora els vincula entre si per promoure’n la dinamització com a actiu dins l’oferta turística.

Paral·lelament a la restauració patrimonial de tots aquests equipaments i parcs metropolitans, l’AMB ha portat a terme un conjunt d’actuacions que pretenen revitalitzar, difondre i donar a conèixer els diferents espais.

Els principals eixos d’actuació realitzats al parc de Can Buxeres, amb fons europeus FEDER, han estat els següents:

  • Recuperació del passeig principal de plàtans d’accés al Palauet, tal com havia estat en el passat. D’aquesta manera, adquireix una identitat pròpia i es diferencia del camí paral·lel del jardí romàntic. S’ha canviat el paviment i s’han creat noves zones d’estada amb mobiliari renovat. 
  • Millora del drenatge del passeig i reducció de la superfície impermeable. Es capta l’aigua per a la infiltració en el terreny, fet que afavoreix la recàrrega dels aqüífers i servirà per al reg de la vegetació més propera. Amb aquesta actuació, a més, es redueixen els problemes de saturació de la xarxa de clavegueram. 
  • Restauració dels elements patrimonials i arquitectònics, com són les balustrades de l’entorn del Palauet i les fonts d’aigua potable. A més, s’han substituït bancs, papereres i enllumenat de l’àmbit reurbanitzat per adequar-los a les noves exigències en matèria d’accessibilitat, ergonomia i eficiència energètica.
  • Millora de la connectivitat i l’accessibilitat al Palauet, a partir de la connexió entre el jardí romàntic i el camí del Torrent de Can Nyac. Anteriorment, baixant pel torrent no hi havia cap connexió accessible cap al Palauet.
  • Renovació de la xarxa d’enllumenat en tot l’àmbit del jardí romàntic. S’han instal·lat 123 punts de llum de tecnologia LED de baix consum i, per tant, es millora l’eficiència energètica.
  • Millora de la vegetació singular. Plantació de nous exemplars, extracció d’algunes espècies invasores i adequació d’espais i usos que l’envolten per donar valor a la natura urbana. També s’han millorat les instal·lacions de reg.