Més de 1.000 infants i joves estan amb famílies acollidores a Catalunya però se’n necessiten més. Des del Departament de Drets Socials s’ha posat en marxa la campanya “Acollir és fer família” i n’hem parlat a l’Entrevista de l’Informatiu amb Josep Maria Forné, director de l’Institut Català de l’Acollida.

Forné ha dit que “família acollidora és la que acull nens que estan tutelats per l’Administració i hi ha 3 possibilitats com ara anar a una família més extensa amb els avis, anar a centres o a famílies acollidores. Als centres es treballa molt bé i és fa una bona feina però les famílies reben els infants i en tenen la custòdia. Una altra opció és tenir-los el caps de setmana o en vacances i l’objectiu és sempre retornar-los a la seves famílies”.

Les famílies acollidores tenen l’acompanyament de l’Administració en qualsevol problema que hi hagi amb la garantia que tot és faci bé i en cas que la família tingui una necessitat poder donar-li resposta. Qui vulgui acollir només ha de demanar informació a l’Institut d’Acolliment i rebrà tot allò que cal saber”.