Baulacreix és una cooperativa que va néixer fa 40 anys i que gestiona a L’Hospitalet el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CEDIAP), un servei que treballa de la mà d’un equip interdisciplinari, i que entén aquesta atenció com el conjunt d’intervencions assistencials i preventives, adreçades als infants de 0 a 6 anys, a la seva família i al seu entorn.

Es tracta d’un equip multidisciplinari amb especialistes en fisioteràpia, logopèdia, neuropediatria, psicologia, psicomotricitat i treball social amb l’objectiu de garantir una atenció holística per als infants i les seves famílies.

Aquest cap de setmana Baulacreix ha organitzat al pati de l’escola bressol La Casa dels Arbres un acte de celebració dels seus 40 anys amb la participació de les famílies i dels nens i nenes. Sílvia Aznar és psicòloga de Baulacreix i membre del Consell Rector i ha explicat que tenen previst organitzar el proper 10 de novembre un acte institucional “en què parlarem de la tasca de Baula i amb la intervenció de professionals i entitats del sector com a convidats”.

Baulacreix treballa de manera coordinada amb els  professionals dels dispositius de salut, educació i serveis socials de la ciutat. Més enllà de la prevenció i la detecció precoç, també fan un diagnòstic i una valoració mèdica, psicològica, i fisioterapèutica a més d’orientació i assessorament a les famílies, a les escoles bressol i a centres d’educació infantil, sense oblidar les tasques de recerca, docència i formació. L’any passat passat van atendre1800 infants i a les seves famílies.

Actualment, tenen un total de tres centres a la ciutat, el Balua Nord, al carrer Dr. Ramon Solanich, el Balua Centre, al carrer de Buenos Aires, i el Baula Sud a l’Avinguda del Carrilet.