Els Verds-Esquerra Ecologista de L’Hospitalet han presentat el seu candidat a les pròximes eleccions municipals i el programa electoral. Antoni Garcia serà l’alcaldable. Antoni Garcia ha estat escollit com a candidat a alcalde per Els Verds-Esquerra Ecologista. Garcia té 29 anys. Ha nascut i viu a L’Hospitalet i és tècnic de Medi Ambient. És membre fundador d’Els Verds de L’Hospitalet, a l’any 93, i ha sigut responsable d’organització i relacions amb els moviments socials dels Verds de Catalunya i portaveu d’Els Verds des l’any 2001. En l’actualitat és coordinador de Els Verds-Esquerra Ecologista de L’Hospitalet.

Els Verds també han presentat el seu programa electoral que té com a eixos principals la política d’habitatge, les polítiques de sostenibilitat, les polítiques de benestar social, la participació ciutadana, un nou model cultural i la solidaritat.

El candidat d’Els Verds vol promoure una nova majoria progressista des d’un nou concepte de l’esquerra plural, que entengui la política i la ciutat d’una altra manera i que assoleixi els reptes socials i ecològics front la dreta que no creu en el municipalisme, i que fomenta en el seu dia a dia tant a la Generalitat com l’Estat, polítiques de desrregulació social i ecològica. En aquest sentit el candidat ha manifestat que ” volem arribar acords programàtics i electorals amb ICV i EuiA per enfortir l’espai de l’esquerra plural des de l’identitat de cadascú i promoure un nova majoria progressista a la ciutat”.

Pel que fa a iniciatives concretes, Els Verds proposen la creació d’una guarderia publica com a mínim a cada barri, el foment d’un nou model cultural a través del consell de cultura que fomenti la creativitat i la cultura que es desenvolupa a L’Hospitalet, la Creació de la Regidoria de l’Igualtat entre Homes i dones amb un programa sobre la violència domèstica (prevenció, acollida i integració), creixement de la despesa en serveis de despesa social i transferència de competències als Ajuntaments, la defensa i millora de la qualitat de la sanitat amb més recursos humans i tècnics, fomentar la justícia de proximitat, entre d’altres qüestions.

En els aspectes ecològics, Els Verds-Esquerra Ecologista vol desenvolupar polítiques de sosteniblitat transversals a través del Pla d’acció local i l’Agenda 21 per tal de fomentar l’estalvi energètic i les energies alternatives, les polítiques integrals de residus basats en les tres R, de producció neta, per una nova cultura de l’Aigua, combatre la contaminació acústica, contaminació atmosfèrica, mobilitat i transport públic, comerç just i sostenible i compra verda, model urbanístic harmoniós i respectuós amb el medi ambient i arquitectura bioclimàtica.