AEBALL ha iniciat, per vuitè any consecutiu, el programa 3D plus que vol afavorir la inserció laboral de persones majors de 30 anys en situació d’atur mitjançant experiència laboral durant un mínim de 6 o 9 mesos acompanyada de formació i tutor, tot atenent a les necessitats reals de les empreses.

En aquesta edició es prioritzarà la contractació de persones majors de 45 anys i dels menors de 30 en situació de desocupació de llarga durada, amb un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos. Són col·lectius amb una taxa d’atur elevada i són els que tenen més complicat trobar feina.

Formació especialitzada i tutors durant tot el programa

Aquestes persones rebran una formació especialitzada en el seu sector i tutorització durant tot el programa i les empreses gaudiran d’una subvenció a la contractació de 1.260 euros al mes per jornada completa durant un període de 6 a 9 mesos fins a 11.340 euros.

El contracte pot ser eventual o indefinit i ha de tenir un mínim de 20 hores setmanals. A més la subvenció és compatible amb altres incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstes per cada contracte laboral.

El període de contractació a través d’aquest programa finalitza l’1 de gener del 2024 per als contractes de 9 mesos i fins l’1 d’abril de 2024 per als contractes de 6 mesos. A l’anterior convocatòria que va finalitzar al març, AEBALL va aconseguir inserir les 39 contractacions per a les quals tenia la subvenció atorgada. 22 homes i 17 dones van començar a treballar en empreses del territori dels quals el 60% tenia més de 45 anys i un 33% eren persones aturades de llarga durada.