El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agència Urbana ha adjudicat per un valor de 65,83 milions d’euros la finalització de les obres de prolongació de l’autovia del Baix Llobregat, en el tram de la Ronda Litoral i l’autopista C-32.

Aquestes obres milloraran substancialment les connexions entre les infraestructures de mobilitat del Baix Llobregat i L’Hospitalet, mitjançant la construcció de 2,26 km de la nova autovia B-25.

Altres carreteres de l’entorn metropolità, com el tram final de l’A-2, que uneix el Baix Llobregat Nord i Anoia amb l’Àrea Metropolitana, s’alleugeriran amb aquestes intervencions.

Una de les grans actuacions serà en el nus viari de Sant Boi-Cornellà, que millorarà les connexions de les vies C-32, C-245, BV-2002 i el tram viari de Sant Boi. També es projecten 750 metres de carril-bici, amb 3 metres d’amplada, al llarg del nou traçat de la B-25.

En total s’actua sobre 24 estructures, ja siguin de nova construcció, o ampliacions, modificacions o substitucions dels sistemes de contenció de les existents, constituint els enllaços a diferent nivell i donant permeabilitat a l’autovia davant dels cursos d’aigua, carreteres, vies de ferrocarril i camins interceptats pel traçat.