Ferrocarrils de la Generalitat i l’Ajuntament han signat un conveni que permetrà reaprofitar les aigües freàtiques que FGC extreu del seu túnel per a la seva distribució i reg als parcs i jardins municipals i per fer la neteja viària. És un compromís que vol potenciar la sostenibilitat, la racionalització de l’aigua i la preservació de les reserves d’aigua potable.

Ferrocarrils extreu cada any una mitjana de 296.000 metres quadrats d’aigua que fins ara s’han abocat al clavegueram municipal. Aquesta aigua que bombeja del seu túnel la treuen fora de les seves instal•lacions on el nivell del freàtic està per sobre de la cota de les vies.

FGC recull, canalitza i bomba cap al sistema de clavegueram municipal les aigües subterrànies de la conca del Llobregat que passen pel túnel del ferrocarril en un cabal que és apte per a la seva utilització per als serveis municipals, millorant l’eficiència de la gestió pública.

Gràcies a l’acord Ferrocarrils cedirà a l’Ajuntament les aigües subterrànies que van des dels pous que estan a l’Avinguda Carrilet i al túnel entre les estacions Europa Fira i Gornal. Per la seva banda, l’Ajuntament conduirà les aigües cap a uns dipòsits on es tractaran mitjançant cloració per assegurar la seva qualitat i on hi ha sistemes de bombeig per a reg i per a càrrega de camions de neteja viària.

El Consistori ja utilitza actualment aigua procedent d’infiltracions en altres infraestructures ferroviàries com el metro i túnel de l’AVE i procedent de pous que alimenten diversos dipòsits com els dels parcs de la Torrassa i de la Cabana, jardins de la Tecla Sala o els parcs de les Planes i Can Buxeres.

L’Ajuntament aprofita uns 300.000 metres cúbics d’aigua del subsol. Actualment, l’aigua utilitzada per al reg i la neteja viària ja procedeix en un 60% de fonts alternatives a l’aigua potable. L’objectiu per a l’any 2030 és que aquest percentatge arribi al 100%.