La mascareta ha deixat de ser obligatòria als centres sanitaris i sociosanitaris aquest dimarts a la mitjanit. El Departament de  Salut ha decidit suprimir l’ús obligatori després la millora de la situació epidemiològica general. Tot i això, es continua recomanant l’ús en alguns casos, com en persones amb símptomes compatibles amb malalties respiratòries si estan en espais compartits o mal ventilats o si entren en contacte amb persones vulnerables. També s’aconsella dur aquest element de protecció a les residències i als centres sanitaris s hi ha sospites de tenir un virus.

La mesura es va començar a aplicar el 9 de gener davant l’increment d’infeccions respiratòries. Inicialment, s’havia d’aplicar durant 15 dies, però després, es va prorrogar una setmana més per acabar de veure com evolucionava la situació.

Pressió assistencial estable

D’altra banda Salut ha informat que la pressió assistencial es manté estable. Del 22 al 28 de gener s’han atès 60.898 urgències hospitalàries, amb una mitjana diària de 9.843. El percentatge d’ingrés va ser de l’11%. Així la pressió assistencial als serveis d’urgències hospitalaris s’estabilitza i també ho fa la complexitat i el percentatge d’ingressos.