Sis mesos després que la mascareta deixés de ser obligatòria, a partir d’aquest dilluns se’n recupera l’obligatorietat per accedir a centres d’atenció primària, CUAPs, hospitals i centres sociosanitaris. Amb aquesta mesura dictada per la Conselleria de Salut a Catalunya es preten frenar l’augment de circulació de virus respiratoris.

La Generalitat va prendre aquesta decisió el divendres 5 de gener i s’avançava així al ple extraordinari del Consell Interterritorial del Sistema de Salut convocat per a aquest dilluns pel Ministeri de Sanitat. En aquest marc on hi ha representades totes les comunitats autònomes s’ha de debatut sobre el retorn de la mascareta a tot l’Estat. Davant de la falta de consens entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, la ministra Mònica García ha donat dos dies a les CCAA perquè facin una contraproposta sobre aquesta qüestió.

Des de Catalunya s’ha anunciat que demanarà dins aquest consell que es torni a permetre les baixes automàtiques i les declaracions responsables d’absència, mesures que ja van funcionar durant la pandèmia per la Covid19 en el marc de l’Estat d’alarma, i que s’han de regular en l’àmbit estatal.

De moment, les farmàcies i les residències de gent gran queden fora de l’obligatorietat de dur mascareta, tot i que des del departament de Salut es recomana l’ús especialment quan es presentin símptomes compatibles amb alguna malaltia respiratòria com la grip o la COVID-19 quan es trobin en espais compartits.

Les farmàcies de L’Hospitalet confirmen el pic de casos de malalties respiratòries, sobretot grip i Covid, i expliquen que aquest increment de casos ja va començar a començaments del desembre. A banda de la medicació habitual, les farmàcies també han registrat un augment de demanda de testos combinats de grip i Covid, fins al punt que algunes farmàcies n’han exhaurit les existències.

Marta de Bolós Giralt, de la farmàcia del mateix nom a la Travessia Industrial, ha explicat que “ja després dels àpats de Nadal vam notar un pic i s’ha notat també una demanda molt gran de testos combinats de Covid i grip, que se’ns han acabat”.

I Rosa Maria Asensio del Pino, de la farmàcia Sancho, de l’avinguda del Torrent Gornal, ha explicat que “nosaltres sí que tenim testos de Covid i de grip, però també hem copsat des de mitjans desembre un augment important de casos”.

Les farmàcies que hem consultat s’han mostrat totalment partidàries que la mascareta torni a ser obligatòria als centres de salut, ja que és una mesura eficaç per evitar la propagació i nous contagis.

Rosa Maria Asensio del Pino ha indicat que “cal tenir en compte que, per exemple, a les sales d’espera hi ha persones malaltes que s’hi estan força estona i, per tant, la prudència ha de ser màxima. I en la mateixa línia, Marta de Bolós Giralt ha recordat que “la mascareta és una mesura per protegir les persones que estan malaltes, sobretot la gent gran, que acostumen a tenir malalties de base. I nosaltres, com que a la farmàcia ve molta gent malalta, també la portem perquè ens hem de protegir”.

Les farmàcies De Bolós i Sancho han fet una crida a la auto responsabilitat i a dur la mascareta si agafem la grip o la Covid, no només als centres de salut, on torna a ser obligatòria, sinó a d’altres espais, com la feina i la pròpia farmàcia.

Mesures de protecció efectives

Recordem que les mascaretes, conjuntament amb el rentat freqüent de les mans i la distància entre persones, són una de les mesures de protecció efectives que cal utilitzar sempre que tinguem símptomes de grip, COVID-19 o de qualsevol malaltia respiratòria.

Les mascaretes que podeu trobar al mercat, de més a menys protecció, són: FFP, Quirúrgiques, Higièniques i Casolanes.

Recomanacions per a un ús correcte

Virus respiratoris a l’alça

Segons el Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya, la incidència de la grip s’ha triplicat a Catalunya en les últimes quatre setmanes i ara és de 153 casos per 100.000 habitants. La incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes se situa, ara mateix, en 845 afectats per 100.000 habitants i s’han registrat 66.565 casos.