Els alumnes de la ciutat que ha superat el Programa d’adaptació curricular (PAC) han rebut les orles que acrediten haver superat aquests estudis. Es tracta de 80 alumnes de 3r i 4t d’ESO que han fet aquests cursos.

El PAC forma part del Pla educatiu d’entorn de l’Ajuntament de L’Hospitalet i està enfocat a evitar l’abandonament escolar i a obrir expectatives de formació i qualificació posterior de joves amb especials dificultats d’aprenentatge. El grau d’aprofitament i no abandonament de l’alumnat que participa en el projecte se situa, al llarg dels cursos, al voltant del 90 %.

El PAC, en 8 instituts de la ciutat

El projecte treballa amb vuit instituts de la ciutat, amb deu alumnes per grup: Institut Eduard Fontserè, Institut Torras i Bages, Institut Margarida Xirgu, Institut Rubió i Ors, Institut Eugeni d’Ors, Institut Europa, Institut Bellvitge i Institut Escola Gornal.

El programa dona suport educatiu i personal a adolescents que tenen dificultats per adaptar-se al ritme de l’institut i construir un projecte educatiu i personal de futur. L’objectiu és evitar l’abandonament escolar, a través d’un acompanyament molt personalitzat, i generar expectatives formatives i personals. Les jornades s’adapten a les possibilitats reals de cadascú, i ofereixen un ventall de tallers professionals que ajuden a adquirir hàbits de treball i a millorar les habilitats socials i personals.

Segons el Ministeri d’Educació la taxa d’abandonament escolar prematur al 2023 va ser del 14% a Catalunya. Per aquest motiu, es va dissenyar el Programa d’Adaptació Curricular (PAC), per tal de reduir aquest percentatge d’abandonament entre els alumnes d’entre els 18 i 24 anys.