Aquesta setmana, s’han incorporat 54 persones com a personal en diferents equipaments i serveis de l’Ajuntament, 30 de les quals són residents a L’Hospitalet. L’alcalde, David Quirós, els ha rebut avui al Saló de Plens, per donar-los la benvinguda com a personal del consistori.

D’aquestes 54 persones, 37 s’encarregaran de fer tasques d’inspecció i control sobre els guals i locals. Cristina Santón, tinenta d’alcaldia de Ciutat Transformadora, ha explicat que “es dedicaran a revisar els guals dels sis districtes de la ciutat per veure si algun ha quedat en desús i per veure quin ús s’està fent d’ells. A més realitzaran la inspecció i cens a locals d’activitats comercials per saber que està passant si coincideix o no amb la llicència d’activitats, o si està produint una altra funció en aquell local fent-lo servir d’habitatge, etc. Aquesta tasca ens podrà facilitar un mapeig a peu de carrer que està passant als guals i als locals de la ciutat per prendre a partir d’aquí decisions que millorin l’espai públic”

El pla d’ocupació esta destinat a persones en situació d’atur

Aquesta iniciativa forma part del programa del Pla local d’ocupació de la Xarxa de Governs Locals, finançat per l’Ajuntament de L’Hospitalet i la Diputació de Barcelona amb l’objectiu d’oferir oportunitats laborals a persones en situació d’atur.

El pla d’ocupació, de sis mesos de durada a jornada completa, consta també d’un equip d’acompanyament per tutelar l’estada del nou personal i dur a terme accions formatives per millorar-ne l’ocupabilitat.

Els llocs de treball són:

  • 37 tècnics auxiliars, que s’encarreguen d’elaborar i actualitzar el cens dels guals i de locals de comercials situats en la planta baixa, en funció de si es destinen a activitat econòmica o a habitatge.
  • 6 peons d’ofici, que fan reparacions i petites obres de fusteria, construcció o electricitat, en edificis municipals i a l’espai públic.
  • 1 encarregat, que gestiona i coordina les brigades de treball dels peons d’ofici.
  • 4 ordenances per desenvolupar tasques d’atenció personalitzada i d’acompanyament a la ciutadania amb més dificultats a l’hora de fer gestions telemàtiques.
  • 6 tècnics mitjans, que coordinen els diferents grups de treball del pla.

El 2023, l’Ajuntament va contractar 148 persones a través de plans d’ocupació, amb l’objectiu de millorar el perfil i les competències professionals de les persones beneficiàries per tal que aconsegueixin una incorporació millor i més estable en el mercat de treball una vegada finalitzat el contracte.