Les pràctiques restauratives són una metodologia basada en el diàleg per enfortir la convivència i prevenir els conflictes.Fa tres anys que 25 escoles de la ciutat apliquen aquestes pràctiques, una metodologia basada en el diàleg per enfortir la convivència dels alumnes. L’especialista en pràctiques restauratives Jean Schmitz ha visitat dos d’aquests centres.

Aquesta setmana els 25 centres educatius que formen part de la Xarxa de Centres Restauratius de L’Hospitalet s’han trobat per intercanviar les pràctiques que han fet fins ara, ampliar coneixements sobre la pràctica restaurativa i el seu impacte, així com desenvolupar projectes conjunts.

A la trobada hi va assistir el Jean Schmitz, autor del llibre Pràcticas restauratives para la prevenció y gestión de conflictos en el ámbito educativo i formador en practiques restauratives. “Treballar les relacions entre els alumnes pot evitar alguns conflictes tot i que aquests formen part de la vida humana. El més important és que aprenguin a resoldre’s, a assumir les responsabilitats i a reparar els danys“, ha explicat.

 Els professors dels centres que s’han adherit a aquesta xarxa van rebre formació i a poc a poc han introduït aquestes pràctiques en el dia a dia dels grups escolars.

Una de les tècniques consisteix a formar un cercle amb els alumnes d’una mateixa aula on poder conversar obertament d’un tema que els preocupa a tots per anar guanyant confiança o bé tractar un conflicte. D’aquesta manera es reforcen els vincles i es reconstrueixen les relacions.

El David Torrens, que és tutor de 1er d’ESO a l‘Institut Escola Puig i Gairalt va explicar que organitza cercles amb els alumnes sobretot a final de cada trimestre. “Tot i que els costa molt expressar-se obertament ho fem sovint perquè es familiaritzin amb el mètode. Quan un company parla d’algun tema que preocupa a tothom els altres empatitzen“, va afegir.

El projecte inclou la Xarxa de Coneixement i Intercanvi de Bones Pràctiques Restauratives, formada pels centres educatius, tècnics municipals i equip del Centre de Mediació, per la creació de projectes conjunts.

El projecte estableix també desenvolupar una proposta global de ciutat dirigida a la comunitat educativa de la ciutat, amb la col·laboració d’altres serveis i institucions del territori: Pla educatiu d’entorn, Programa d’acompanyament educatiu a les famílies, Centre de Recursos Pedagògics i Servei de Mediació Comunitària de la ciutat. 

El pròxim dimecres el programa d’educació Aula L’H tractarà el tema de les pràctiques restauratives.