Un total de 130 entitats i associacions han participat en el primer Congrés d’Entitats de L’Hospitalet, que s’ha celebrat al Centre Cultural Bellvitge-Gornal. La trobada ha servit per fer visible i compartir la feina de les entitats, a més de crear un espai de debat per posar en comú els reptes i oportunitats de l’associacionisme i fer propostes per a una estratègia compartida. 

Durant l’esdeveniment, que ha impulsat el Consell de Ciutat a través de la Taula Sectorial de Drets de la Ciutadania i Cohesió Social, les entitats han pogut compartir experiències i coneixements agrupades en quatre eixos de treball: el finançament i la sostenibilitat, els valors, la missió i l’ètica, la base social i les noves formes d’organització i la comunicació i noves teconologies.

“Necessitàvem aquestes trobades des de feia molt de temps, poder compartir, conèixer-nos i fer xarxa és importantíssim per a nosaltres”, assegura la presidenta de l’associació JAPI, Almudena Fernández. D’altra banda, la representant dels Grallers de Bellvitge, Rosa Maria Gironès, “es important per visualitzar-nos conjuntament, per saber que no estem sols i unificar problemàtiques”.

En aquest sentit, les entitats de la ciutat han posat de manifest la seva preocupació per aspectes com la manca de relleu generacional, les dificultats administratives i burocràtiques o els reptes que suposen per a moltes associacions la comunicació a través de les noves tecnologies.

Per aquest motiu, els diferents grups de treball han proposat mesures com la creació d’una agenda comuna o la necessitat de fomentar l’intercanvi de coneixements i d’impartir formacions en horari no laborable. També plantegen la col·laboració entre entitats i empreses i el fet de proporcionar eines que facilitin el contacte entre les associacions de la ciutat, com un portal d’associacions o un mapa de la implantació de les entitats al territori.

Pel que fa a l’orientació financera i legal, els grups de treball han suggerit la creació d’una xarxa d’entitats de la ciutat per donar seguretat jurídica i assessorament en aspectes com les subvencions, així com implantar una finestreta única que simplificar la burocràcia.

L’acte també ha comptat amb una taula rodona que ha debatut sobre el paper de les entitats en la construcció de les ciutats i les possibilitats del treball en xarxa de l’associacionisme de cara a la transformació de la societat.

El primer Congrés d’Entitats de L’Hospitalet pretén tenir continuïtat i ser el punt de partida per a la construcció conjunta del futur del teixit associatiu de la ciutat. “Després de les conclusions, el gran objectiu del Congrés és marcar l’inici d’un procés i d’un compromís que hem de fer entre tots per posar en pràctica les propostes que han sortit”, assegura el president de la Taula Sectorial de Drets de la Ciutadania i Cohesió Social, Jordi Ibáñez. En aquest sentit, el proper 16 de gener la Taula es reunirà amb les entitats per valorar i establir els objectius a treballar a partir de les propostes i reflexions aportades en la jornada.

Durant la trobada també s’ha presentat el diagnòstic sobre les entitats a L’Hospitalet, un informe detallat sobre l’estat de l’associacionisme a la ciutat. Entre d’altres dades, l’estudi estableix que L’Hospitalet compta amb 655 entitats, una per a cada 406 habitants. També indica que un terç de les entitats són de l’àmbit de la cultura, seguida de les esportives (14,7%), educatives (11,5%) i socials (11,1%).