Via 15- Slham Poetry, una competició poètica molt arrelada a L'Hospitalet
19 d’octubre 2023