Via 15 - Mossèn Iñaki Marro, administrador de la parròquia de la Mare de Deú de la Llum parla 20 idiomes i té 4 carreres
21 de febrer 2024