Via 15 - L'ofici de sabater, una activitat que perviu malgrat la cultura d'un sól ús
15 de desembre 2023