Via 15 - L'HUB presenta un sistema de teleassistència per pacients asmàtics que funciona amb una aplicació mòbil
9 de maig 2024