Via 15 - L'Hospitalet estrena la Fira de Nadal
13 de desembre 2023