Via 15 - Fumar o no a les terrasses. Què en diu el sector?
7 de maig 2024