º

ESTACIO CENTRAL
El procés de dessalat del bacallà