º

Estació central.
Debat sobre 'los toros'. (13-01-10)