º

Estació central.
Entrevista amb Joan Tena (12-01-10)