º

Estació central.
25 anys del Centre d'Estudis de L'H (16-12-09)