º

Estació central.
Entrevista amb Arcadi Oliveres (07-12-09)