º

ESTACIÓ CENTRAL 27.11.09
La campiona infantil de karate en acció