º

Assemblea de la plataforma d'afectats per les hipoteques