º

Escola Patufet Sant Jordi i pintor Joan Furriols