05-07-2018 Taquilla Inversa - Final del concurs 'L'H canta en femení'. Programa especial