11-01-2018 Reportatge sobre 'Úrsula', rapera de L'H que ha tret nou disc

Clip del programa Taquilla Inversa