14-12-2017 Reportatge de Pati Baztán, autora del mural de desembre de La Torrassa

Clip del programa Taquilla Inversa