11-11-2017 El Cross Escolar torna a reunir a tot l'esport de la ciutat