09-11-2017 Reportatge - Ignasi García Barba

Clip del programa Taquilla Inversa