27-10-2017 En 5 minuts - Jordi Gasull

Guionista hospitalenc de l'exitosa saga de Tadeo Jones