24-05-2017 Aula L'H (02) - La Formació Professional

I també, Tàndem amb l'EMMCA de les escoles Pau Vila, Ramon y Cajal i Gornal