12-03-2017 2a Botifarrada popular del Xixell

Al parc de la Remunta