A partir de l'1 de gener de 2011 ja no es fan còpies en DVD dels programes ja que tots els espais de producció pròpia de ràdio i televisió de L'Hospitalet es poden consultar a la carta a Digital-h.