Diari de L’Hospitalet 360

Edició digital: http://www.lhdigital.cat Núm. 360 T U C E N T R O D E N E G O C I O S I N M O B I L I A R I O S I E R E S AG E N T E I NMOB I L I A R I O , ¡ E S T E E S T U MOME N TO ! CADA AGENCIA ES JURÍDICA Y FINANCIERAMENTE INDEPENDIENTE. Smart Point J AC I N T V E R DAG U E R , 1 1 0 8 9 0 2 L’ H O S P I TA L E T D E L LO B R E GAT A S Ó C I AT E A C E N T U R Y 2 1 S MA R T P O I N T . S M A R T P O I N T 2 @C E N T U R Y 2 1 . E S 6 2 2 1 3 0 8 8 8 | 19 d’octubre del 2020 PÁGINAS 14 y 15 Aprovació inicial de les ordenances fiscals del 2021 a l’espera de les propostes del Pacte de ciutat PÀGINA 4 Quinze anys del Festival Acròbates de música i poesia amb programació presencial i en línia PÀGINA 22 GABRIEL CAZADO Situación crítica en la atención primaria ❙❙❙ Quejas de profesionales y usuarios ante el colapso que se vive en los CAP El Ple acorda fer un pla contra l’ocupació d’habitatges amb finalitats delictives PÀGINA 3 ❙❙❙ La pandemia ha obligado a eliminar la mayoría de las visitas presenciales de seguimiento ❙❙❙ Salut crea en L’H un centro de gestión Covid-19 para aliviar la presión de los ambulatorios ❙❙❙ La segunda ola de coronavirus obliga a restringir la restauración GABRIEL CAZADO La Biblioteca Tecla Sala celebra el 20è aniversari PÀGINA 23 Les PCR fetes en l’àmbit educatiu de L’Hospitalet confirmen que les escoles són espais segurs PÀGINA 6 La situació sanitària condiciona l’inici de les competicions esportives a tots els nivells PÀGINES 24 i 25

RkJQdWJsaXNoZXIy NTEwODM=