Diari de L'Hospitalet 296 - page 1

Edició digital:
Núm. 296
26
de gener
del 2015
Cultura per atreure més
activitat econòmica a L’H
Les rues de Carnaval
ompliran de música,
color i disbauxa tots els
barris de L’Hospitalet
PÀGINA 7
❙❙❙
L’alcaldessa Núria Marín anuncia
la creació del nou Districte Cultural
L’Hospi accelera en
l’equador de la lliga per
entrar a les places de
promoció a Segona A
PÀGINA 17
El Joventut i el Barradas
aposten per la cançó
d’autor, el teatre, la
dansa urbana i la màgia
PÀGINA 14
El Complex Municipal Europa-Gornal
fomenta el empleo y el deporte
L’atur segueix sent el principal problema per
als hospitalencs, segons el Baròmetre 2014
❙❙❙
Més de 20 hectàrees entre Sant
Josep, Bellvitge i Santa Eulàlia
PÀGINA 3
L’Observatori de la
infància permetrà una
anàlisi global de la
situació dels menors
PÀGINA 12
PÁGINAS 10
Y
11
PÀGINA 4
GABRIEL CAZADO
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...20
Powered by FlippingBook