º

06-05-2013 Un desnonament de fa 100 anys per 60 pessetes

Noticia de L'Informatiu